Menu

Inne choroby kobiece

Bibliografia

Informacje w tej witrynie zostały opracowane na podstawie następujących źródeł:

  1. Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego, red. B. Chazan, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
  2. Datta M., Położnictwo i ginekologia : błyskawicznie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
  3. Norwitz E., Schorge J., Położnictwo i ginekologia w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
  4. Położnictwo i ginekologia: podręcznik dla studentów, red. T. Pisarski, Sz. Banaszewski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
  5. Skabała P., Endokrynologia ginekologiczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
  6. www.forumginekologiczne.pl

Data publikacji strony: 25.06.2012.

Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek fragmentów witryny bez zgody wydawcy. W przypadku wykrycia naruszenia praw autorskich, zostaną podjęte stosowne kroki prawne.